Zwangerschap

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding heeft als doel de relatie van de ouders met hun nieuwe kindje vorm te geven en verder te verdiepen. Rond de vierde maand kan met de begeleiding worden begonnen. De bewegingen van de baby worden dan voelbaar.
Deze vorm van zwangerschapsbegeleiding is erop gericht dat er al voor de geboorte een band wordt gevormd tussen de ouders en het kindje.Dit ontwikkelt zich doordat de ouders met behulp van de aanraking al contact leren maken met hun kindje in de buik van de moeder. De baby voelt dit en zal hierop reageren. Baby en ouders raken zo al voor de geboorte meer met elkaar vertrouwd.
De partner wordt er tijdens de zwangerschap nadrukkelijk bij betrokken, waardoor deze periode meer iets wordt wat van hen samen is. De ouders kunnen belangrijke veranderingen delen met elkaar, waardoor de vrouw zich daadwerkelijk gesteund voelt door haar partner. Samen met de ouders wordt gezocht naar een goede houding tijdens de ontsluitings- en persweeën, waarbij het contact tussen ouders en baby in stand blijft.
Na de bevalling is er nog een laatste ontmoeting, waarbij zoal aan de orde komen: het bevallingsverhaal, houding en gedrag van het kindje, de gesteldheid van de moeder en de beleving van de partner.

Lichaamshouding

In de loop van de zwangerschap groeit je kind en heeft het meer ruimte nodig. Het is belangrijk dat de moeder haar kind deze ruimte geeft. De partner speelt hierbij een belangrijke rol.
Door zijn affectieve aanraking wordt de moeder zich meer bewust van de wijze waarop zij de baby draagt en leert zo om haar kind een plek te geven in haar midden. Dit is comfortabeler, zowel voor de moeder als voor je kind.
Het is zeer belangrijk dat een kind al voor de geboorte heeft ervaren dat het welkom is en dat er ruimte is gemaakt. Dit heeft een gunstige invloed op de latere ontwikkeling.

Geboorte

Als de zwangerschap vordert komt de nadruk te liggen op de geboorte en het opvangen van de ontsluitings- en persweeën. De vrouw wordt geleerd om te gaan met de pijn van de bevalling en de angst voor die pijn. De partner leert hoe hij kan aanraken om de pijn van de weeën te verlichten en in welke houding hij daadwerkelijk kan steunen.
Het is belangrijk dat de moeder haar bekkenbodem kan verzachten en openen door met haar gevoel bij haar kind te blijven. Hierdoor voelt ze beter hoeveel kracht nodig is bij het persen.
Ze leert haar kind los te laten zodat het geboren kan worden.
Haptonomische zwangerschaps-begeleiding helpt de hechting tussen twee ouders en kind in een vroeg stadium tot stand te brengen. Na de geboorte is het kind opener en zoekt zelf contact, het kent immers zijn of haar ouders al. Ook de ouders voelen zich meer vertrouwd met hun baby, omdat het contact al voor de geboorte gelegd is.

Wanneer?

De zwangerschapsbegeleiding start vanaf het moment dat je je baby voelt bewegen, dit is meestal rond de 20 weken.
De cursus wordt individueel gegeven. omdat de begeleiding bij ieder ouderpaar anders is. Elke ontmoeting duurt een uur en er zijn als regel vijf bijeenkomsten voor de bevalling en één erna.