Relatiebegeleiding

Haptotherapie bij relaties

Binnen een affectieve relatie kunnen jij en je partner zich ontwikkelen . Dan voelt ieder zich gesteund vanuit verbondenheid met de ander. Problemen in de relatie zijn vaak het gevolg van verstoorde communicatie. Affectief contact is de basis voor een liefdesrelatie. Wanneer er een stilstand komt in het affectieve contact en liefde nauwelijks meer gevoeld wordt, levert dit vroeg of laat problemen op binnen de relatie. Wat aanvankelijk als vanzelf lijkt te gaan, verloopt gaandeweg stroever.
Het doel van haptotherapie bij relaties is om samen te onderzoeken waar deze stagnatie zit. Om samen te kijken of het affectieve contact tussen beiden weer op gang kan komen met behoud van ieders eigenheid.
Thema’s die aan de orde kunnen komen gaan over: vrijheid en afhankelijkheid, macht en onmacht, vertrouwen, ruimte en grenzen, trouw zijn aan jezelf en aan de ander, je openen en je sluiten, intimiteit, nabijheid, seksualiteit.

Patronen

Het verleden van beide partners is belangrijk . Ieder heeft een eigen achtergrond wat betreft de ontwikkeling van het gevoelsleven en het vermogen tot affectief contact. Het “weet hebben” van elkaars geschiedenis werkt verhelderend. Het geeft zicht op jullie onderling contact. Op bepaalde patronen die zijn ontstaan. Door weer opnieuw begrip en respect voor elkaar te krijgen kan een proces op gang komen van liefdevolle aandacht voor jezelf en de ander.
In het begin wordt met elkaar gekeken welke hulpvraag er ligt en of haptotherapie iets voor jullie is. Dit onderzoeken we via gesprek en voeloefeningen. Het gaat om stilstaan bij wat je voelt, maar ook bij wat de ander voelt. Jullie onderzoeken of er nog genoeg raakvlakken zijn. Of je nog een innerlijke beweging voelt voor de ander. Hierdoor kan helder worden wat er werkelijk speelt, kunnen dingen uitgesproken worden die misschien nooit eerder gezegd zijn maar wel al langer gevoeld werden.
De therapeut begeleidt de communicatie tussen beide partners en biedt ervaringen aan in de vorm van oefeningen in contact maken. Het is gericht op het “verstaan” van iemands gevoel waar de ander bij is. Gevoelens en emoties van beiden kunnen op een veilige manier naar elkaar geuit worden. Wanneer je in contact komt met wat je werkelijk voelt kan er weer vertrouwen in jezelf en in je partner groeien. Door je te openen kan je elkaar weer ontmoeten.

Voor wie ?

Haptotherapie bij relaties is voor al diegenen die problemen en vragen hebben bij hun affectieve relatie(s). Dit kan gaan over de partner- relatie maar ook ten aanzien van de relatie tussen ouder en kind. Belangrijk is dat het probleem door beiden erkend wordt en dat beiden bereid zijn er iets mee te doen.
Je kunt je aanmelden voor verschillende klachten, bijvoorbeeld:

  • De relatie is om welke reden dan ook (langdurig) op de proef gesteld , zoals bij: de komst van een kind of na een ziekte of een verlieservaring of een langdurige periode van veel stress.
  • Je voelt je niet lekker in jezelf of worstelt met patronen van jezelf of de ander.
  • Je bent erg moe geworden van het steeds maar voeren van dezelfde moeizame communicatie.
  • Jullie zijn niet meer afgestemd op elkaar en ieder gaat zijn eigen weg.
  • Je ervaart problemen bij het omgaan met intimiteit en nabijheid.
  • De onderlinge communicatie is steeds meer verstrikt geraakt in bepaalde patronen, je gaat je eigen leven leiden en het “samen” is steeds meer verdwenen.