Kinderhaptotherapie

Haptotherapie bij kinderen: als voelen nog vanzelfsprekend is

Wanneer een kind zich veilig voelt, kan het worden aangeraakt. Andersom, wanneer een kind goed wordt aangeraakt kan het zich ook veilig voelen in zichzelf. Voor een evenwichtige ontwikkeling en groei van het kind ( zowel fysiek als emotioneel) is die veiligheid van groot belang. Wanneer een kind, om wat voor reden dan ook uit zijn evenwicht is geraakt, laat het zien dat het zich niet thuis voelt in zichzelf en in zijn sociale omgeving. Kinderen kunnen dan veel baat hebben bij haptotherapie.
Door middel van aanraking en spel kunnen gevoelservaringen aangeboden worden, waardoor het zich goed voelen in eigen lijf weer herkend wordt. Ondersteunend hierbij is het zichtbaar maken van wat aanraken teweeg brengt. Deze ervaringen kunnen als handvatten dienen in het alledaagse omgaan met elkaar. Het kind en zijn belevingswereld staat bij deze begeleiding centraal.
De meest natuurlijke invalshoek is het werken met ouders of verzorgers en kind samen. Het delen van zorg om het geluk van hun kind is de basis voor het aanbod. De affectieve waarneming, dit is het liefdevol kijken naar het kind, staat hierbij centraal. Kijkend, naar wat het kind laat zien in zijn houding, gedrag en spel, kunnen de ouders of verzorgers inzicht krijgen in wat nodig is.
Vanzelfsprekend heeft dit alles invloed op de relatie van het kind met zijn ouders, verzorgers, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes.

Hoe vertel je als ouder/verzorger deze informatie aan je kind?

Je kunt als ouder of verzorger uitleg geven aan je kind dat je ziet dat het iets lastig vindt, bijvoorbeeld, dat het te druk of te bang of erg verdrietig ( of erg boos) is. Dan kan je vertellen dat het praten erover maar een beetje helpt en dat jullie daarom samen met hem of haar en met mij leuke oefeningen kunnen doen waarin je leert voelen, soms zelfs letterlijk, hoe je met zoiets lastigs om kunt gaan. Verder kun je als ouder/verzorger nog vertellen, dat je het hier als kind nooit fout kunt doen en dat het de bedoeling is dat het er plezier in heeft om hier te komen. Het zijn vooral leuke oefeningen. Het aangeraakt worden voelt prettig of warm of leuk of fijn of gewoon “cool”.

Wanneer kinderhaptotherapie?

Haptotherapie bij kinderen kan zinvol zijn wanneer er vragen zijn die te maken hebben met:

 • concentratieproblemen
 • overactiviteit.
 • (faal) angst.
 • gedragsproblemen.
 • disbalans in lijf en leven.
 • lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
 • problemen na een scheiding, rouwverwerking of een traumatische ervaring.
 • buikpijn- en hoofdpijn klachten.
 • het gepeste kind.
 • hoogbegaafde kinderen met sociaal onaangepast gedrag.
 • problemen met het uiten van gevoelens of omgaan met gevoelens.
 • agressie uiting, bijvoorbeeld door ruzie maken.
 • eetproblemen.
 • moeilijk slapen door piekeren en spanningen.
 • faalangst, neiging tot perfectionisme, onzekerheid, weinig zelfvertrouwen.
 • moeite met contact maken (verlegenheid).
 • begeleiding van hoog sensitieve kinderen.
 • alle klachten en/of problemen ten gevolge van gevoelens en emoties.