Haptotherapie

Haptonomie

Haptonomie houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en verhelderen van het gevoelsleven. De aandacht ligt vooral op de wisselwerking tussen gevoelsleven en houdingen, gebaren en bewegingen van mensen.

In het algemeen geldt dat gevoelscontact, ofwel affectief contact, de basis is voor een goede emotionele ontwikkeling. De haptonomie besteedt dan ook veel zorg en aandacht aan de ervaring van voelen en aangeraakt worden. Wanneer iemand aangeraakt wordt, kan hij geraakt worden in zijn gevoel en deze gevoelens delen met de ander.

Gevoelservaringen, zowel positieve als negatieve, worden opgeslagen in het lichaam. We kunnen het lichaam zien als de “drager” van onze gevoelens. Het lichaam heeft een geheugen hiervoor. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. De beleving van het lichaam is binnen de haptonomie van fundamentele betekenis voor alle vormen van contact.

Binnen de haptonomie gaat het om de natuurlijke aanraking vanuit menselijk contact zoals bij het troosten van iemand die pijn of verdriet heeft. Een mens voelt dan of hij met respect en vanuit tederheid aangeraakt wordt. Wanneer iemand zich hierbij in zijn wezen erkend en bevestigd voelt, kan er weer ruimte komen om te herstellen. Door liefdevol menselijk contact kun je weer gaan bewegen en bewogen worden.

Haptotherapie

Haptotherapie is gebaseerd op de haptonomie. Iedereen die ingrijpende ervaringen heeft meegemaakt, reageert daar op zijn eigen manier op. Soms wil je deze ervaringen het liefst zo snel mogelijk vergeten of kost het veel moeite om niet te hoeven voelen wat het met je gedaan heeft. Hierdoor kan je erg vlak, geremd, onzeker of gespannen worden. Het zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen kan wegvallen.
Deze ingrijpende ervaringen kunnen zich na verloop van tijd als blokkades vastzetten in je lichaam. Op den duur kun je hier erg vermoeid van raken. De kracht, veerkracht, vitaliteit en belastbaarheid neemt dan af. Als dit het geval is kom je anders in je lijf te zitten en daardoor anders in het leven te staan.
Via de aanraking kun je weer in contact komen met de gevoelens die in jouw lichaam opgeslagen zijn. Onder haptotherapeutische begeleiding kunnen blokkades in het lichaam voelbaar worden.

De betekenis van aanraken

De mens raakt van nature aan. Een moeder wiegt en streelt haar kind als het huilt. Je slaat je arm om een dierbare heen wanneer hij of zij verdriet heeft. Als je blij bent de ander te zien, dan raak je aan door een handdruk, een kus of een omhelzing. Aanraken is niet alleen heel natuurlijk, het is ook heel belangrijk. Wanneer een kind te weinig wordt aangeraakt, kan dat leiden tot een verstoring van de normale ontwikkeling. Het leven wordt als het ware te weinig geactiveerd.

Aanraken: voeding voor levenskracht

Naast eten en drinken heeft het kind ook de aanraking nodig. Door de aanraking voelt het kind zichzelf en krijgt het een plaats in zijn leefomgeving. Aanraking en gevoel hebben een nauwe relatie met elkaar. De aanraking doet een appèl op de emotionaliteit: men kan zich erdoor bewogen of geraakt voelen. Aanraken dient als voeding om zelf (weer) in beweging en ontwikkeling te komen. Hoe het leven zich naar buiten toe manifesteert wordt mede bepaald door herkomst, plaats en omgevingsfactoren. De aanraking als basis voor ontwikkeling heeft voor een volwassene dezelfde betekenis als voor een kind.

Bewustwording

Als gevoelens langdurig onderdrukt zijn en niet geuit werden, staat dit het beleven van de oorspronkelijke gevoelens in de weg. Wie zich hiervan bewust wordt, kan weer de ruimte voelen om ze onder ogen te zien en te verwerken. Het is essentieel deze gevoelens naar buiten te brengen en te delen. Zo kunnen gevoelens van boosheid, verdriet en angst, maar ook van blijdschap en genieten weer gevoeld worden.
Bewustwording van de eigen, oorspronkelijke gevoelens maakt het mogelijk om zelf keuzes te maken en weer inhoud aan het bestaan te geven op een manier die past bij de mogelijkheden van ieder mens. Daardoor neemt het zelfvertrouwen, het gevoel voor veiligheid en vrijheid toe.

Aanraken is communiceren

Aanraken is in onze samenleving nog vaak een cultureel taboe. We worden als voelers geboren en tot denkers gemaakt, omdat in onze maatschappij de nadruk nog te veel ligt op het versterken van de individualiteit en de prestatie. Hierdoor raakt de communicatie tussen mensen steeds meer op een bepaald doel of effect gericht. Anderen deelgenoot maken van je gevoelens zonder dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, komt steeds minder voor en emotionele armoede is hiervan het gevolg. Die emotionele armoede kan zich manifesteren in tal van klachten en relationele problemen.

Voor wie ?

Je kunt kiezen voor haptotherapie wanneer er vragen of behoeften zijn die te maken hebben met:

  • Het willen ervaren van gevoel
  • Lichamelijke- en geestelijke overbelasting
  • Omgaan met pijn
  • Rouw- en verliesverwerking
  • Vastlopen in relaties en contacten
  • Trauma’s uit het verleden
  • Vertrouwen en angst
  • Moeilijkheden bij het omgaan met intimiteit en nabijheid
  • Ruimte en grenzen
  • Persoonlijke groei en zingeving